Polythan Impermeabilitzacions

 

POLYTHAN system, sistema d’impermeabilització total.

FI DE LES HUMITATS – MÀXIMA GARANTIA – LA SOLUCIÓ DEFINITIVA

IMPRIMACIÓ POLYTHAN PRIMER

És una imprimació epoxi bicomponent a base d’aigua per superfícies no absorvents, transparent i rígida d’alta penetrabilitat.

Sella Omegas.

Consolida suports.

Protecció contra la humitat residual.

No es disparen els consums de membrana.

Fa compatible l’alta humitat residual amb els polímers, especialment els de base dissolvent.

Manté el gruix de la membrana a la superfície, impedint que penetri ens els porus.

 

MEMBRANA IMPERMEABILITZANT POLYTHAN O POLYTHAN AQUA

Es una membrana de poliuretà monocomponent impermeable d’aplicació líquida, altament elàstica, d’aplicació i assecat amb fred.

Polythan base dissolvent i Polythan Aqua base aigua.

 

POLYTHAN FABRIC H20 50 gr. Y 100 gr.

Augmenta la cohesió i l’adherència a la superfície de la membrana impermebilitzant.

Reforçar la impermeabilització de la membrana Polythan.

Reparació de les esquerdes abans de l’aplicació de la membrana impermeabilitzant Polythan.

Polythan Fabric H20 50 gr. Utilitzat per la majoria de les superfícies.

Polythan Fabric H20 100 gr. Recomanat per les zones de major risc.

 

POLYTHAN AQUA TOP O POLYTHAN AQUA TOP.

Son poliuretans alifátics (estables als raig UVA) solen tenir una duresa major al desgast que las membranes impermeabilitzants.

Polythan TOP base dissolvent. Color gris.

Polythan Aqua TOP base aigua. Colors gris o teula.