Toupret Fibacryl

Toupret Fibacryl és una masilla amb fibres per el tractament d’escletxes.

Propietats:

  • Flexible després del secat.
  • Ric en fibres.
  • Fins a 10mm per capa

Usos:

  • Guix, bloc de guix, plaques de guix.
  • Antics fons pintats.
  • Formigó, formigó cel·lular.
  • Ciment, bloc, maó, pedra.
  • Fusta imprimada.

Dades tècniques:

  • Color: Blanc.