Toupret Fibarex

Toupret Fibarex és una masilla de farciment i reparació fibrada d’exterior.

Propietats:

  • Enduriment ràpid en 30 minuts.
  • Amb fibres.
  • Adherencia excepcional.
  • Es pot polir.

Usos:

  • Guix.
  • Antics fons pintats.
  • Formigó, formigó celul·lar.
  • Ciment, bloc, maó, pedra.
  • Gresite, ceràmica.

Dades tècniques:

  • Color: Blanc.