Sprays
Montana Luminous Paint

Productes en estoc:

Spray de pintura fotoluminiscent que, en carregar-se de llum, brilla a la foscor. També reacciona a la llum ultravioleta.

Propietats:

  • Llarga duració de la luminiscència.
  • La intensitat lumínica depèn de la quantitat i uniformitat de la aplicació.
  • Aplicat sobre superfícies blanques s'obté el màxim efecte lumínic.
  • Recomanable el posterior vernissat amb Montana Pro Acrylic Varnish.

Usos:

  • Multiusos.