Pintures contra el foc!

Pintures intumescents i ignífugues

Els hotels, campings, naus industrials, bars, parkings, restaurants…molt sovint ens pregunten sobre aquest tema tant delicat ja que estàn exigits a afegir una protecció ignífuga.
La correcta aplicació d’aquestes pintures permet que els pilars d’acer, les bigues, etc., no perdin la seva funció i resisteixin el foc. Els elements estructurals són els causants principals de l’ensorrament de l’edifici, i si aquests tenen una resistència major és gràcies a aquestes pintures ja que ofereixen més seguretat tant pel personal que hi pugui haver a l’edifici com per els serveis d’emergència.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal respondre a les exigències de les normatives i de les assegurances i segons la forma del pilar o biga i el número de capes exposados al foc es modifiquen els gruixos necessaris i el departament tècnic d’Hiper Decoració fa l’estudi per tal que el client tingui tots els documents necessaris.

Les pintures intumescents o ignífugues  són una protecció passiva contra el foc.  Confereixen unes qualitats específiques sobre les quals s’han aplicat. Normalment sobre bigues i pilars d’acer en la construcció. Aquestes aplicacions es poden realitzar en els tallers abans de muntar l’estructura, o bé in situ, en obres en procés de reforma i millora segons la normativa actual.

PINTURA IGNÍFUGA
És una pintura que té la qualitat de no contribuïr a la propagació de la flama i del fum per combustió, i per tant té la propietat d’aïllar i protegir de l’acció del foc.

PINTURA INTUMESCENT
És un sistema de protecció passiva contra els incendis i té la capacitat d’inflar-se per l’acció del calor i desprèn una espuma carbonosa, reacció que permet aïllar la superfície. D’aquesta manera protegeix l’estructura de suport de l’edifici davant un incendi.
Aquesta protecció aïllant no és indefinida en el temps i per aquest motiu en molts casos es parla d’una protecció R30, R60, R90… referint-se al temps en minuts i pels quals la pintura fa la seva funció al 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes pintures proporcionen uns acabats llisos i agradables a la vista semblants a l’esmalt.

Hi ha una relació entre l’espessor de pintura aplicada, el perfil d’acer on s’aplica, el número de cares exposades i el temps que tarda en assolir els 500ºC. Aquestes pintures s’apliquen  amb èxit per cumplir amb la normativa Codi Tècnic d’Edificació (C.T.E.) referent a la protecció passiva contra incendis (p.p.c.i.).

Per una aplicació adequada s’exigeixen una sèrie de certificacions.