Toupret Cachet Rojo

Toupret Cachet Rojo és una masilla de farciment en pols.

Propietats:

  • Sense minva.
  • Excel·lent lliscament.
  • Enrasant a zero: no esgarrapa.
  • En capa fina no ratlla.
  • Fàcil de polir.

Usos:

  • Guix, blocs de guix, plaques de guix.
  • Antics fons pintats
  • Tot tipus de pintures
  • Ciment, formigó, formigó celul·lar, bloc, maó, pedra.

Dades tècniques:

  • Color: Blanc.