Condicions de venda

INFORMACIÓ GENERAL

HIPER DECORACIÓ, SA. és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili social a: OLOT, Av. Xile, 10 – C.P. 17800, Girona.

El nom de domini https://www.hiperdecoracio.com/está registrat a favor de HIPER DECORACIÓ, inscrita al Registre Mercantil de Girona (Tom: 257, Foli: 217, Fulla: GI 5117 Inscripció: 5a), i proveïda de CIF nº A 17080177.

Vostè pot posar-se en contacte amb HIPER DECORACIÓ de la següent manera:

Correu ordinari: Av. Uruguai, 1, 17800 – Olot.

Número de telèfon: + 34 972 27 25 68

Correu electrònic: girona@hiperdecoracio.com

CONDICIONS D’ÚS

Aquest web és un canal de venda per Internet de pintures i complements.

L’usuari del web, mitjançant el seu accés i navegació per la mateixa, s’obliga a utilitzar-la d’acord amb la legislació vigent de cada moment i a les condicions establertes en el present Avís Legal, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant HIPER DECORACIÓ, SA i / o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’accés i navegació per aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals que aquí es recullen. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació entre HIPER DECORACIÓ, SA i l’usuari.

Aquest avís legal pot sofrir modificacions de qualsevol tipus quan HIPER DECORACIÓ, SA ho consideri necessari o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i / o els avenços tecnològics que es puguin produir en el futur.

HIPER DECORACIÓ, SA podrà prohibir l’accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

L’usuari d’aquest lloc web haurà d’abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

HIPER DECORACIÓ, SA. Tots els drets reservados.Todos els continguts presents a la web, entenent per aquests a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualsevol altres elements, així com la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual pertanyents a HIPER DECORACIÓ oa tercers, per el que l’usuari pot fer servir només per al seu exclusiu ús personal i privat, i es compromet a no utilitzar-los amb fins comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització de tècnica d’enginyeria inversa, oa modificar, alterar-los o descompilar-los sense la corresponent autorització prèvia del titular i per escrit llevat que es enc uentre legalment permès.

Totes les publicacions, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de HIPER DECORACIÓ, SA o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés al lloc web atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades publicacions, marques, noms comercials i / o signes distintius ni sobre cap dels continguts que figuren en el mateix.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES DADES PERSONALS

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, HIPER DECORACIÓ, SA informa als usuaris dels punts següents:

Les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer degudament registrat en l’Agència de Protecció de Dades, propietat i responsabilitat de HIPER DECORACIÓ, SA, amb domicili social a OLOT, Av. Xile, 10 – C.P. 17800, Girona.

A tal efecte i de conformitat amb el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, HIPER DECORACIÓ, SA ha adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades personals que ens faciliti i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat la de facilitar la informació i / o gestionar els serveis que se sol·licitin a HIPER DECORACIÓ SA.

Les dades personals que ens faciliti només seran comunicats confidencialment al transportista per poder efectuar el lliurament dels productes i els serveis que se sol·licitin a HIPER DECORACIÓ, SA.

En qualsevol moment, l’usuari tindrà la possibilitat d’exercitar els drets d’accés (petició d’informació sobre les dades personals), rectificació o cancel·lació (petició de correcció o supressió de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclòs en un fitxer) i oposició (petició d’oposició sobre el tractament de les dades personals) que preveu la Llei Orgànica de Protecció de dades personals. A aquest efecte, vostè podrà contactar amb la FEPSM, per qualsevol de les següents maneres:

– Enviant un correu electrònic a l’adreça: girona@hiperdecoracio.com

– Enviant una carta per correu ordinari al domicili social de la companyia (ref. Protecció dades personals). Av. Xile, 10 – C.P. 17800, OLOT (Girona).

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La utilització d’aquest web es realitza per compte i risc de l’usuari. HIPER DECORACIÓ, SA no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquest lloc web.

HIPER DECORACIÓ, SA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar aquest lloc web ni tampoc serà ni pot fer responsable de qualsevol dany derivat de la utilització del web ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es conté.

HIPER DECORACIÓ, SA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència, HIPER DECORACIÓ, SA no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.