Suro natural projectat Suberlev

Aquest producte està esgotat i no disponible actualment.

Recobriment natural d’alta qualitat, en capa fina i sense juntes, específic per correcció tèrmica i impermeabilització en cobertes i façanes, o encapsulat de fibra d’amiant. Formulat a base de grànuls de suro natural expandits.
Resines sense disolvents i tints inorgànics d’alta estabilitat a l’exterior.

28 colors