Tixol Agua Satinado 3F

Pintura aïllant de taques, fons d’adherència i acabat setinat suau, basada en resines acríliques de Tecnologia Cationica molt resistents en aplicacions interiors i exteriors.

Propietats:

 • Alt poder de cubrició i aillament.
 • Imprimació i acabat.
 • Gran adherència sobre suports sense porus.
 • Molt transpirable.
 • No grogueja.
 • Sense olor.
 • Sense tensió superficial.
 • Aplicació ràpida.
 • Certificat per pintar a la indústria alimentària.

Usos:

 • Cobreix taques de nicotina, grassa, sutge, cartró guix, tanins de fusta, rotuladors, taques d’humitat seques i fons groguencs per el pas del temps.
 • Fons adherent sobre superficies sense porus, com rajoles, galvanitzats, poliestirè, pintures al forn i ceràmica.

Dades tècniques:

 • Dilució: Per tapar taques no diluir. Sobre suports nous, fins un 5 %.
 • Rendiment: Segons absorció de suport 10/12 m2/l.
 • Assecat: Al tacte 30 minuts a 20ºC, total 24 hores.
 • Repintat: Transcorregudes 4/6 hores. Amb taques greus esperar 12 hores.