Ecodecagrafi

Potent decapant de pintures i graffitis en gel biodegradable.

Propietats:

 • Excelent resultat per a la eliminiació de graffitis sobre superfícies poroses.
 • Poder decapant sobre esmalts acrílics, pintures plàstiques, etc.

Usos:

 • Graffitis.
 • Esmalts acrílics.
 • Pintures plàstiques.
 • Arrebossat monocapa.
 • Pliolites.
 • Clorcautxús.

Dades tècniques:

 • Color: Blanc.
 • Aspecte: Gel.
 • No és inflamable.
 • Utilitzar mascareta, guants i ulleres protectores.