SATE · Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior

En un edifici, la façana representa representa el ser màxim exponent, i en conseqüència,  el seu segell d’identitat.
La “pell” que constitueix l’envoltant de l’edifici, amés de mostrar aspectes visuals com el disseny, color, textura, volums, etc…, também han de respondre a altres exigències predominants com: aïllament tèrmic i acústic, impermeabilitat, durabilitat en quant al desgast provocat pel sol o els agents meteorològics, així com el propi ús al llarg del temps.

I tot això, responent a les noves exigències  que planteja la nostra societat, en termes de baix manteniment, descontaminant, autolavable, etc.

QUÈ ÉS UN SISTEMA SATE/ETICS? 

Les segles SATE signifiquen Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (en anglès ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems -).

Per definició es considera Sistema, al grup d’elements constructius que es combinen entre sí ensamblan-los entre ells per crear un conjunt. I en aquest sentit, els Sistemas SATE aglutinen diferents elements com són: aïllants, perfil, anclatges, armadures, revestiments decoratius, etc.

En essència els SATE es basen en la combinació d’un material aïllant tèrmic, inclús en algún cas acústico, com un revestimiento decoratiu, que bé podría ser de naturaleza mineral, acrílica, etc.
Els sistemes SATE estàn dissenyats per tot tipos d’obra, ja sigui nova o rehabilitació, i resoplen necesitas relacionadas amb l’estalvi energètic en els edificis, així com la millora i confort de les persones que habiten en ells.

Amés en el cas de la rehabilitació, rejoveneixen l’aspecte general de l’immoble, oferint-li una nova vida. Aporten una durabilitat extra am la façana, millorant la transpirabilitat i evitant el “síndrome de l’edifici malalt”.

· Estalvi econòmic i energètic
· Confort i habitabilitat
· Optimització de la superficie útil
· Aïllament térmica i acústic
· Rejoveneix la façana i revaloritza l’edifici
· Transpirable i impermeable
· Calitat de vida i protecció medi ambiental
· Revalorització de l’immoble

AVANTATGES D’UN SISTEMA SATE:

1

Són la solució ideal per aconseguir la limitació de demanda energètica, seguretat daban incendis, salubritat i protecció
davant el scroll d’acord amb les especificaciones del Código Técnic de l’edificació (CTE).

2

Fent referència também al CTE, representa una perfecta protecció davant la humitat d’acord amb el DBHS1 disminuïnt
les condensacions en l’interior de la vivenda, ja que eviten l’efecte “paret freda”, afavorint la permeabilitat al vapor d’aigua.
Al evitar-se condensacions disminueix el creixament d’insalubres floridures i microorganismes.

3

Redueixen els ponts tèrmics, permettant un aïllament continu, inclus en zones d’estructures.

4

Contribueixen a millorar el nostre medi ambient, dona que es produeix una disminució en la demanda energètica poguent
arribar fins un 70%. La inversió en un sistema SATE és amortitzable en un termini de 5 a 7 anys, degut a la reducció
del consum energètic en calefacció i aire condicionat.

 

Millora el confort acústic, davant el soroll provocat per agents externs.

6

Els treballs es realitzen per l’exterior, de manera que s’eviten els trastorno lògics per haver de conviure amb
el desenvolupament normal d’una obra.

7

Revalorització de l’edifici

Molt significatiu en el cas de les obres de rehabilitació, ja que es produeix un canvi d’imatge molt important que afecta
positivament a l’aspecte general de la façana. El sistema ajuda a protegir l’envoltant de l’edifici, minimitzant l’aparició
d’esquerdes i fisures que afecten directament a l’interior de les vivendes.
L’immoble cobra una nova vida, ja que existiesen múltiples possibilitats en quant a disseny, colors, textures, etc.

8

Presta una elevada resistència superficial daban l’impacte, abrassió i penetració.

9

Qualitat garantizada. Tots els components del Sistema GECOL TERM SATE estàn certificats per GECOL,
asegurant per tant la máxima qualitat.
El sistema disposa d’un Document d’Idoneïtat Tècnica Europea (ETA) concerti per l’IETcc., complint amb
els requeriments del marc normatiu segons la EAD 040083-00-0404.

 

GECOL disposa d’una àmplia gama de sistemes SATE per façanes, energèticament sostenibles, que contribueixen a millorar de forma eficaç al medi ambient, per poder disfrutar AVUI i fer possible un FUTUR millar pels nostres fills.

 

AÏLLA CASA TEVA PER FORA
PER SENTIR-TE MILLOR PER DINS