Adhesiu DecoFix Extra Orac Decor

Adhesiu a base de poliuretà per unir les peces entre si.
310 ml
· Eliminar l’excés de cola abans d’endurir.
· Natejar amb acetona o dissolvent sintètic.
· Pot pintar-se després de 24 hores.
· Quanta més humitat, més ràpid l’assecat.