Adhesiu DecoFix Pro Orac Decor

Adhesiu fort per interior, superfícies poroses i seques.
310ml
· Fort, cola acrílica amb base aigua.
· Llarga adherència entre motllures i sostres o parets.
· Eliminar restes amb una esponja o drap humit.
· Cal que es guardi en un ambient sec.
· Pintable després d’enduriment (mín. 24 hores)

· Utilitzi DecoFix Extra per les unions entre peces.