Adhesiu DecoFix Power Orac Decor

Adhesiu MS polímer ultra fort per perils pesats o per applications d’exterior, superfícies no poroses (ceràmica, vidre,…) o llocs humits
290ml
· Eliminar amb aigua i sabó
· Pintable después d’enduriment (ministro. 24 hores)
· Utilitzi DecoFix Extra per les uniones entre peces