Toupret Cachet Blanc 2 en 1

Masilla de renovació i allisat molt ràpids en pols, d’interior, per aplicació manual. CACHET BLANC 2 en 1 s’aplica sobre suports nous o renovats, amb o sense pintures.
Es pot recobrir per tot tipus de masilles, pintures i revestiments murals.

· Proporció de barreja: 45% d’aigua (és a dir: 0,45 l d’aigua per 1Kg de pols)
· Espessor d’aplicació: fins a 5mm localment
· Consum: 1kg de pols/m2
· Temps d’utilització: 2 hores
· Color: blanc
· White index: 75
· Duresa en shores: 80

ACABATS LLISOS I COMPACTES

EXCEL·LENT LLISCAMENT