Toupret Humi-block

Toupret Humi-block és una masilla per el tractament de les humitats per capilaritat.

Propietats:

  • Bloqueja la humitat.
  • Deixa transpirar el suport.
  • Molt resistent.

Usos:

  • Ciment, formigó.
  • Bloc, maó, pedra.

Dades tècniques:

  • Color: Blanc cremós.